Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Środki autoryzacji CUI - charakterystyka

  • Change font size

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego ze środków autoryzacji: 

telefon gsm sms 

 

Kto może korzystać z Autoryzacji SMS?

Wszystkie podmioty, których zlecenia płatnicze mogą zostać zaakceptowane przez podpis jednej osoby upoważnionej (z Karty Wzorów Podpisów) - osoby prywatne, rolnicy indywidualni, przedsiębiorcy indywidualni, małe i średnie firmy, pozostałe podmioty niefinansowe.

 

Autoryzacja SMS - Kody SMS

  • Przy wyborze tego środka autoryzacji, kody potrzebne do zatwierdzania operacji dokonywanych na koncie, użytkownik otrzymuje w formie krótkich wiadomości tekstowych - SMS.
  • Kody SMS składają się z 6 cyfr.
  • Kody SMS są kodami jednorazowymi.
  • Zatwierdzanie operacji z ich użyciem polega na prawidłowym wpisaniu otrzymanego 6-cyfrowego kodu.
  • Pamiętaj, że błędne podanie kodu 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie tego narzędzia autoryzacji. Aby je odblokować, należy skontaktować się z Bankiem.
  • Aby korzystać z kodów SMS, niezbędny jest Twój aktualny numer telefonu komórkowego, który podasz w trakcie podpisywania umowy o uruchomienie usługi Bankowości Elektronicznej.
  • Kody SMS można otrzymywać tylko na jeden numer telefonu komórkowego, który w dowolnym momencie właściciel lub współwłaściciel rachunku bankowego może zmienić.

 

Oto przykładowy SMS autoryzujący złożone zlecenie płatnicze Klienta Banku:

 

smartfon sms 

 

Pamiętaj!

W przypadku utraty telefonu komórkowego, na który otrzymujesz kody SMS, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem i zablokuj możliwość autoryzacji operacji kodami SMS.

Autoryzacja TOKEN

 token 300

 

Kto może korzystać z Autoryzacji TOKEN?

Wszystkie podmioty, których zlecenia płatnicze mogą zostać zaakceptowane przez podpis jednej osoby upoważnionej (z Karty Wzorów Podpisów) - osoby prywatne, rolnicy, przedsiębiorcy indywidualni, małe i średnie firmy, pozostałe podmioty niefinansowe.

 

Co to jest token?

Token jest urządzeniem kryptograficznym, zabezpieczającym operacje dokonywane przez Internet. Token generuje 6-cyfrowe hasła jednorazowe, które zmieniają się co 60 sekund. Kombinacja cyfr jest ważna jedynie przez czas jej wyświetlania. Generowany ciąg cyfr jest funkcją tajnego klucza.

 

Token otrzymywany z naszego Banku, jest spersonalizowany i ściśle powiązany z właścicielem rachunku bankowego.

 

Wskazanie tokena wykorzystywane jest zarówno przy logowaniu do konta, jak i przy akceptacji przygotowanego przez użytkownika zlecenia płatniczego.

 

Ciąg cyfr wygenerowany przez token użytkownik wprowadza do systemu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Pamiętaj!

Wskazanie tokena i wygenerowane cyfry są ważne tylko przez 60 sekund. Jedno wskazanie tokena można użyć tylko jeden raz.

 

W przypadku utraty tokena, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem i zablokuj możliwość autoryzacji operacji.

 chip

 

Kto może korzystać z Autoryzacji KARTA CHIP?

Wszystkie podmioty, których zlecenia płatnicze muszą zostać zaakceptowane przez podpisy co najmniej dwóch osób upoważnionych (z Karty Wzorów Podpisów) - duże firmy i korporacje, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, pozostałe podmioty.

 

Co to jest Karta CHIP?

Karta CHIP jest to karta posiadająca wbudowany układ mikroprocesorowy tzw. chip. Do korzystania z Karty CHIP naszego Banku niezbędny jest czytnik, który użytkownik otrzymuje w komplecie z kartą.

 

Z kartą ściśle powiązany jest kod PIN, który użytkownik wykorzystuje do akceptacji swoich zleceń płatniczych.

 

Ze względu na specyfikę dużych przedsiębiorstw i korporacji oraz ze względu na odmienne potrzeby dotyczące przygotowywania zleceń płatniczych i ich realizację, obsługa kont autoryzowanych za pomocą KART znacznie różni się od obsługi kont z autoryzacją SMS lub TOKEN.

 

Pamiętaj!

W przypadku utraty Karty CHIP, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem i zablokuj możliwość autoryzacji operacji.

Szczegóły już wkrótce.

Polub nas na Facebook

PROMOCJE - Tutaj warto zaglądać!