Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)

 • Change font size

bfg mniejszyDepozyty zgromadzone w Nadobrzańskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Wysokość gwarancji BFG:

 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100.000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

 

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w NBS w Rakoniewicach przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

 

Pomocne linki:

Polub nas na Facebook

PROMOCJE - Tutaj warto zaglądać!