Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredyt PFPK obrotowy

facet pfpkKredyt PFPK obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i powiększenie kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Kredyt PFPK obrotowy obligatoryjnie powiązany jest z formą zabezpieczenia jaką jest poręczenie PFPK (Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu).

 

Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
 • Klientom, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach od co najmniej 6-ciu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku bieżącego z innego banku, z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością, z 12 miesięczną historią rachunku), posiadających zdolność kredytową,
 • na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt PFPK obrotowy przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK obrotowy źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu - 30.000 zł.
 • Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy.
 • Kredyt płatny w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

 

Prowizja i opłaty

Z Kredytem PFPK powiązana jest prowizja przygotowawcza w wsyokości:

 • Okres kredytowania do 12 miesięcy - prowizja w wysokości 1%.
 • Okres kredytowania do 24 miesięcy - prowizja w wysokości 2%.
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy - prowizja w wysokości 3%.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu PFPK obrotowego obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie

Obligaotryjnie z Kredytem PFPK związane jest poręczenie PFPK lub/i weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją.

 

Realizacja Kredytu

Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK obrotowy - dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją Klienta, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej raty.

 

 

Kredyt PFPK Limit w RB

facet2 pfpk 300Kredyt PFPK Limit w RB udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i powiększenie kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Kredyt PFPK Limit w RB (Limit w rachunku bieżącym) udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP):

 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowuty bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt PFPK  Limit w RB przeznaczony jest dla Klientów, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach od co najmniej 6-ciu miesięcy - Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością, 12-sto miesięczną historią), posiadających zdolność kredytową.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK Limit w RB źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt PFPK Limit w RB przeznaczony jest na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu odnawialnego - 30% wpływów na rachunek (liczonych z ostatnich 12 miesięcy), jednak do kwoty nie wyższej niż 30.000 zł.
 • Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty kredytu, na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Prowizja i opłaty

Z Kredytem PFPK Limit w RB powiązana jest prowizja w wysokości:

 • Prowizja od przyznanego limitu wynosi 1% oraz za odnowienie na każdy kolejny okres 12 miesięcy 1% przyznanego limitu. Prowizja płatna jest jednorazowo w chwili uruchomienia środków kredytowych za cały okres kredytowania.
 • Prowizja za gotowość finansową - 2% w stosunku rocznym, od kwoty niewykorzystanego przyznanego limitu.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu PFPK Limit w RB obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie dla kwoty kredytu do 100.000 zł obligatoryjnie:

 • poręczenie przez PFPK - 60% wnioskowanej kwoty kredytu,
 • ubezpieczenia na życie - 40% wnioskowanej kwoty kredytu.

 

Realizacja Kredytu

Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK Limit w RB - dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunku (w ciężar przyznanego limitu kredytowego).

 

 

Kredyty

Twoja firma potrzebuje kapitału, by sprawnie funkcjonować.

Czy posiadasz go aż tyle, by obyć się bez pomocy z zewnątrz?

 

Pomysły na biznes są równie ważne jak pieniądze.

Jeśli masz wizję, nasz kapitał i narzędzia finansowe są do Twojej dyspozycji.

 

Sprawne działanie firmy zależy od jej płynności finansowej i możliwości szybkiego dostępu do potrzebnych środków, zatem jeśli:

 • potrzebujesz pieniędzy na inwestycje,
 • nie masz czasu na załatwienie wielu formalności,
 • nie chcesz przepłacać, sprawdź ofertę kredytową naszego Banku i wybierz kredyt dla Twojej firmy.

 

Kredyty obrotowe – na finansowanie bieżącej działalności i powiększenie kapitału obrotowego.

 

Kredyty inwestycyjne – na finansowanie nakładów inwestycyjnych, w celu odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

 

Kredyty w rachunku bieżącym – w formie odnawialnej linii kredytowej.

 

Kredyty unijne – na finansowanie inwestycji, które będą dofinansowane ze środków unijnych.

 

Kredyty preferencyjne – na realizację inwestycji w działach specjalnych i przetwórstwie produktów rolnych.

 

Jeśli nie posiadasz wystarczającego zabezpieczenia dla kredytu, z którego chcesz skorzystać, za naszym pośrednictwem możesz otrzymać poręczenie lub gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego lub Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Leasing SGB

Leasing SGB

 

DLACZEGO SGB LEASING?

 • Elastyczne warunki umowy i płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonej działalności.
 • Proste zasady to minimum formalności.
 • Szybka procedura to decyzja już w 24h.
 • Kompleksowa obsługa to atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, usługi zarządzania flotą, rabaty na środki transportu u stałych dostawców SGB Leasing.
 • Preferencyjne warunki dla stałych Klientów.
 • Doświadczenie, wiedza, bezpieczeństwo to profesjonalna obsługa przez dedykowanego Doradcę.

 

PARAMETRY OFERTY SGB LEASING

 • Leasing operacyjny, finansowy i zwrotny.
 • Przedmioty leasingu: nowe i używane.
 • Wpłata własna: od 0%.
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia: pakiety jednoroczne oraz wieloletnie, możliwość rozłożenia ubezpieczenia na raty.
 • Korzystne oprocentowanie.
 • Czas trwania umowy: środki transportu, maszyny i urządzenia - do 72 miesięcy, nieruchomości - do 120 miesięcy.

 

CO FINANSUJE SGB LEASING?

SGB Leasing

 

SGB LEASING działa od 20 lat i należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) zrzeszającej ponad 200 banków spółdzielczych.

 

SGB LEASING sfinansowało inwestycje na ponad 700 mln zł!

 

O szczegóły zapytaj w placówce banku.

Podręczny kredyt obrotowy LIMIT W RB

podreczny-kredyt-obrotowy-limitPodręczny kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i w formie odnawialnej linii kredytowej. Więc jeśli szukasz możliwości szybkiego dostępu do potrzebnych środków, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Twoje korzyści

 • korzystasz z limitu kredytowego przez 36 miesięcy,
 • nie musisz składać odrębnych dyspozycji by mieć dostęp do swoich pieniędzy,
 • kredyt jest niezwykle łatwy w obsłudze – spłaty dokonują się automatycznie z wpływów na rachunek bieżący, pomniejszając zadłużenie, z jednoczesna możliwością dalszego korzystania ze środków w ramach przyznanego limitu,
 • odsetki są naliczane tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, dzięki kredytowi łatwo utrzymasz płynność finansową.

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt ten przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o kredyt obrotowy źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Podręczny kredyt obrotowy LIMIT W RB udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 

Okres kredytowania

Kredyt może zostać udzielony na okres do 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty kredytu.

 

Prowizja i opłaty

Z kredytem powiązana jest prowizja w wysokości 1%, za każdy 12-miesięczny okres.

 

Oprocentowanie

Dla Podręcznego kredytu obrotowego obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

facebook bok