Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (CSK)

  • Change font size

Cel kredytu

Kredyt CSK może sfinansować zakup użytków rolnych, przy czym:

  • powierzchnia utworzonego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza od średniej powierzchni UR w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,
  • kupowana nieruchomość zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy musi mieć przeznaczenie rolnicze,
  • max powierzchnia użytków rolnych utworzonego lub powiększonego przy udziale kredytu gospodarstwa rolnego - 300 ha,
  • kredyt nie może finansować tej części wartości zakupu użytków rolnych, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych.
  • w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt, zakup tych użytków rolnych nie mógł być objęty pomocą ze środków publicznych. 

 

Źródła dochodu

Prowadzona działalność gospodarcza.

 

Okres kredytowania

Okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami, nie może być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat.

 

Prowizja i opłaty

Prowizja w wysokości od 2%.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne w wysokości – WIBOR 3M plus marża 3,00% w stosunku rocznym.

 

Dla celów ustalenia wysokości oprocentowania przyjmuje się WIBOR 3M jako średnio 5-ciu ostatnich dni kwotowa stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek.

Polub nas na Facebook

PROMOCJE - Tutaj warto zaglądać!