Kredyt inwestycyjny

Opublikowano: piątek, 11, lipiec 2014 08:22
Odsłony: 13226

kredyt-inwestycyjnyKredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, w celu odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

 

Twoje korzyści

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt ten przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny źródłem dochodu może być działalność gospodarcza.

 

Cel kredytu

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego lub tworzenie nowych i rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

 

Okres kredytowania

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie do 15 lat.

 

Prowizja i opłaty

Z kredytem powiązana jest prowizja w wysokości od 2%.

 

Oprocentowanie

Dla kredytu inwestycyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym:

 

Stopa WIBOR – liczona w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego.

 

Stopa referencyjna WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Stopa referencyjna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

 

Od 01.09.2019 r. WIBOR 3M wynosi 1,72%.

 

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, stopa nie uległa zmianie.