Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredyt w rachunku bieżącym

  • Change font size

kredyt-w-rachunku-biezacymKredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej. Więc jeśli potrzebujesz kapitału by sprawnie funkcjonować i zapewniać stałą płynność finansową, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Twoje korzyści

  • nie musisz składać odrębnych dyspozycji by mieć stały dostęp do swoich pieniędzy,
  • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na poczet spłaty kredytu, automatycznie, dzięki czemu kwota limitu jest odnawiana o kwotę wpłaty,
  • bardzo niskie koszty spłaty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt w rachunku bieżącym źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 

Okres kredytowania

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres kredytowania bez konieczności jego spłaty.

 

Prowizja i opłaty

Zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu w rachunku bieżącym obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości - WIBOR 3M plus marża 4,50 p.p. w stosunku rocznym, nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne; obecnie wynoszą 20,50%).

 

Stopa WIBOR - liczona w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 czasu warszawskiego.

 

Stopa referencyjna WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Od 01.04.2024 roku WIBOR 3M wynosi 5,86%

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, stopa nie uległa zmianie.

 

 

facebook bok